แผนพัฒนาบุคลากร

 

»   แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี (2566-2569) อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม

»   ตารางการจัดอบรมบุคลากร ปีการศึกษา 2565 อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม