กองทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงาน : อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนเทพรัตน์ กม. ที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 312 6300 ต่อ 1448     สายตรง :  02 312-6424
โทรสาร : 02 312-6237
อีเมล์ : divofpn@gmail.com
เว็บไซต์ : http://hcupersonnel.hcu.ac.th

เบอร์ติดต่อภายใน :
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล โทร. 1449
หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 1118
หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 1143
หัวหน้าแผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ โทร. 1166
งานธุรการ โทร. 1448