กองทรัพยากรบุคคล ร่วมแสดงมุทิตาจิต รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช รองอธิการบดี

กองทรัพยากรบุคคล
ร่วมแสดงมุทิตาจิต รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช รองอธิการบดี วันที่ 29 และ 31 ตุลาคม 2561

 

ภาพบรรยากาศ