หมวดหมู่: กิจกรรม

กองทรัพยากรบุคคล ร่วมแสดงมุทิตาจิตอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ)

กองทรัพยากรบุคคล ร่วมแสดงมุทิตาจิตอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ) วันที่ 15 และ 16